تلکس
  • نشانه مهارت دانستن بیشترین ها در مورد کوچک ترین ها است .
  • سال اقتصاد وفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی
  • ازآنچه می بینی فقط نیمی را باور کن و ازآنچه می شنوی هیچ را .

بازدید آقای مهندس مهرداد«مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولیدشرکت توانیر» ازنیروگاه

بازدید دکتر رشیدی «مدیرکل دفترهوای سازمان محیط زیست» و دکتر علیپور«مدیرکل سازمان محیط زیست استان قزوین» ازنیروگاه شهیدرجایی

اینفوگرافیک | اقتصاد مقاومتی چه چیزی نیست

اتصال مجدد واحد شماره 2 گازی نیروگاه شهید رجایی به شبکه سراسری

استمراربهبود شاخص های عمده ی تولید انرژی نیروگاه شهید رجایی

اتمام تعمیرات RI واحد شماره 4 گازی

سال نو مبارک

مـــردی که می آمـــد

آماده سازی بیش از 12 هکتار زمین برای کاشت 8 هزار اصله نهال در نیروگاه شهیدرجایی

بازدید مهندس پیشاهنگ« معاون هماهنگی تولیدشرکت توانیر»ازنیروگاه شهیدرجایی

 

بـرای آنکه عمــرطولانی باشد ، باید آهسته زنــدگی کنیم. .