آشنایی با نیروگاه

تاریخ اولین راه اندازی

قدرت نصب شده (مگاوات)

 

14/05/71 الی 15/01/73

250

واحدهای بخار

05/05/73 الی 03/04/74

123.4

واحدهای گازی

  28/03/80 الی 03/11/80

100

واحدهای بخار سیکل ترکیبی

 

 2040.4

تولید کل نیروگاه

1- نیروگاه بخاری
قرارداد این نیروگاه برای 1000 مگاوات در تاریخ 28/12/62 باشرکت صنایع سنگین میتسوبیشی (MHI) ژاپن به امضاء رسید که نیروگاه بدون بویلر را شامل میشد و از طرف دیگر قرارداد خرید تکنولوژی بویلرهای نیروگاه بین شرکت توانیر و پیمانکار ژاپنی (IHI) در 28 فروردین 64 امضاء و مبادله شد و بطور همزمان جهت خرید و انتقال دانش فنی، طراحی و ساخت برج خنک کن خشک نوع هلر با شرکت (EGI) و ترانس الکترو از مجارستان در تاریخ 28/9/69 قرارداد به امضاء رسید و پس از آن شرکت اتمسفر بعنوان سازنده سیستم خنک کن و شرکت آذر آب بعنوان سازنده بویلر در نظر گرفته شد. اولین واحد در تاریح 14/5/71 و دومین واحد در تاریخ 8/11/71 و سومین واحد در مردادماه سال 72 و واحد چهارم در تاریخ 15/1/73 وارد شبکه سراسری برق کشور گردیدند.
موقعیت جغرافیایی نیروگاه بخاری:
نیروگاه شهید رجایی در 25 کیلومتری جاده قزوین- تهران و در حد فاصل بین اتوبان و جاده قزوین – کرج در زمینی به بوسعت 250 هکتار احداث گردیده است.

نیروگاه بخار شهید رجائی
 

گاز بعنوان سوخت اول و مازوت بعنوان سوخت دوم نوع سوخت نیروگاه بخار
 P=250 psi F=250000 m3/h ظرفیت ایستگاه گاز برای واحدهای بخار
 تعداد 7 مخزن به ظرفیت کل 224،000،000 لیتر مخازن ذخیره سوخت مازوت
 حداکثر با ضریب بار 85% حدود 45 روز مدت زمان قابل بهره برداری با سوخت ذخیره مازوت
 58000 Nm³/H گاز طبیعی برای مصرف هر واحد
 58700 Kg/H مازوت برای مصرف هر واحد


تامین آب مصرفی نیروگاه:
منبع تامین آب نیروگاه شامل 7 حلقه چاه عمیق با ظرفیت آبدهی 1600 متر مکعب در ساعت بوده که دو حلقه آن در محوطه نیروگاه و پنج حلقه دیگر در خارج از نیروگاه واقع شده است
مشخصات فنی نیروگاه بخاری شهید رجایی:
اجزاء اصلی هر واحد نیروگاه بخاری شامل توربین، ژنراتور، بویلر،برج خنک کن، کندانسور،سیستم کنترل،کلید خانه های 6/6 و 4/0 کیلوولت، ترانسفورماتورهای اصلی و تجهیزات کمکی از قبیل سیستم خنک کن کمکی، سیستم تامین و تصفیه آب ، سیستم هوای فشرده ، سیستم سوخت رسانی و سیستم تصفیه فاصلاب صنعتی بوده که مشصخات فنی در مورد اجزاء اصلی نیروگاه بشرح ذیل میباشد:

مشخصات فنی توربین:

Single Reheat Condensing Two Cylinder Double flow Exhaust
تیپ TC2F-19
نوع توربین
 میتسوبیشی ژاپن شرکت سازنده
 3000( دور در دقیقه ) دور توربین/ژنراتور

شرایط بخار :

140Kg/cm² فشار بخار ورودی
539C° درجه حرارت
0.19Kg/CM² فشار بخار خروجی توربین
11 طبقه + یک طبقه کورتیس (ضربه ای) تعداد طبقات توربین فشار قوی(H.P)
11  طبقه عکس العملی تعداد طبقات توربین فشار متوسط(I.P)
5*2  طبقه عکس العملی تعداد طبقات توربین ضعیف (L.P)

مشخصات فنی بویلر:
سیستم احتراق: Opposite Firing با سوخت گاز طبیعی و سوخت مازوت ودارای بخشهای اکونومایزر، سوپر هیتر و ری هیتر می باشد. دمای بخار خروجی 541 درجه سانتیگراد، سیستم دمش هوا، Forced Draught Fan می باشد.

 (گردش طبیعی – درام دار) نوع بویلر
IHI / آذرآب شرکت سازنده
840000Kg/h قدرت تولید بخار
172Kg/CM²g فشار طراحی بویلر
  ماکزیمم فشاربخار(دربار ماکزیمم پیوسته):
146Kg/CM² خروجی از سوپر هیتر
162Kg/CM² خروج از درام
  فشار خروجی ریهیت (ریهیت گرم):
37.2Kg/CM² با سوخت گاز
37.0Kg/CM² با سوخت مازوت
  فشار بخار ورودی ریهیت( ریهیت سرد):
38.8Kg/CM² با سوخت گاز
36.6Kg/CM² با سوخت مازوت

نیروگاه بخار شهید رجائی

  ماکزیمم درجه حرارت بخار:
541C° خروجی از سوپرهیتر
C° 541 خروجی از ریهیت
  ماکزیمم درجه حرارت ورودی ریهیت :
356C° باسوخت گاز
355C° باسوخت مازوت
  درجه حرارت آب تغذیه:
247.7C° باسوخت گاز
247.7C° باسوخت مازوت

مشخصات فنی ژنراتور : ژنراتور نیروگاه شهید رجایی از نوع ژنراتور سنکرون خنک شونده بوسیله هیدروژن است و سیستم تحریک آن بدون ذغال میباشد.

ملکو ژاپن شرکت سازنده
250MW قدرت عملی
312MVA قدرت ظاهری
19KV ولتاژ

 

خشک غیرمستقیم (هلر) نوع برج
EGI/اتمسفر سازنده
150m ارتفاع برج
118.2m قطر پایه برج
64m قطر دهانه خروجی برج
  تانکهای ذخیره برج:
4    /    7000 M³ تعداد مخازن برج / ظرفیت کل مخازن
2*12600 m³/H جریان پمپ آب گردشی
144PCS     / 15m تعداد دلتاهای خنک کاری/ارتفاع
12 پیک کولرها ( پیش گرم کنها)

مشخصات فنی برج خنک کن خشک:

عملکرد پیک کولرها در دمای محیط ( درجه سانتیگراد 8/35) و بار ماکزیمم توربین باعث کاهش دمای کندانسور 2.5C° میگردد.

کندانسور :

کندانسور فواره ای(JET.CONDENSER) نوع
(EGI) مجارستان سازنده
0.192Kg/cm² (دربار 100%) فشار کندانسور
59.3 C° (دربار 100%) درجه حرارت کندانسور

- نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی
نیروگاه گازی سیکل ترکیبی شهید رجایی:
در تاریخ 29/11/69 قرارداد خرید تجهیزات 14 واحد گازی و کلیه تجهیزات وابسته فی مابین شرکت توانیر و ماروبنی ژاپن و یونیت اینترنشنال بلژیک منعقد و باتوجه به نیاز مصرف برق در مرکز ایران تصمیم گرفته شد. 6 واحد از 14 واحد فوق الذکر در ناحیه قزوین نصب شود.
این نیروگاه در ضلع جنوبی نیروگاه بخاری واقع در 25 کیلومتری فزوین در مسیر جاده قدیم قزوین - کرج واقع شده است.
مشخصات کلی نیروگاه گازی شهید رجایی:
در این نیروگاه تعداد 6 واحد توربین گازی به قدرت هر کدام 4/123 مگاوات نصب و درحال بهره برداری میباشد.
اولین واحد در تاریخ 5/5/73 و دومین واحد در تاریخ 24/5/73 سومین واحد در تاریخ 10/6/73 . چهارمین واحد در تاریخ 2/7/73 و پنجمین واحد در تاریخ 30/8/73 و آخرین واحد در تاریخ 3/4/74 به شبکه سراسری وصل گردیده است.
 

گاز بعنوان سوخت اصلی وگازوئیل بعنوان سوخت دوم نوع سوخت واحدهای گازی
P=320 psi      F=250000 m3/h ظرفیت ایستگاه گاز برای واحدهای گازی
چهار مخزن به ظرفیت کل 110.000.000 لیتر  در حال بهره برداری مخازن ذخیره سوخت گازوئیل
حداکثر با ضریب بار 75%  حدود 35  روز مدت زمان قابل بهره برداری با سوخت ذخیره گازوئیل

 

گاز بعنوان سوخت اصلی وگازوئیل بعنوان سوخت دوم نوع سوخت واحدهای گازی
P=320 psi      F=250000 m3/h ظرفیت ایستگاه گاز برای واحدهای گازی
چهار مخزن به ظرفیت کل 110.000.000 لیتر  در حال بهره برداری مخازن ذخیره سوخت گازوئیل
حداکثر با ضریب بار 75%  حدود 35  روز مدت زمان قابل بهره برداری با سوخت ذخیره گازوئیل

ژنراتور:

123.4 MW ماکزیمم توان خروجی
154MVA قدرت ظاهری
13.8 KV ولتاژ خروجی
هوا خنک کن ژنراتور
خود تحریک نوع تحریک
هوا خنک کن تحریک

 

مشخصات فنی نیروگاه بخار سیکل ترکیبی
توربین بخار:

SIEMENS آلمان 1- نام شرکت سازنده
2 سیلندر HP , IP 2- تعداد سیلندرها
عکس العملی 3- نوع توربین
P=86 atm     T=514 c° 4- فشار و درجه حرارت ورودی به توربین

بویلر بازیاب:

فاسترویلر با مشارکت شرکت آذر آب 1- نام شرکت سازنده
بدون مشعل، واترتیوپ، سیرکوله طبیعی، درام دار 2- نوع بویلر
F=184t/h
F(HP Drum)=144t/h
F(IP Drum)=40t/h
3- ظرفیت بویلر

پست انتقال 400 کیلوولت نیروگاه شهید رجایی:
برق تولیدی نیروگاه بخاری شهید رجایی بر مبنای برنامه ریزی اولیه قرار بود توسط 5 خط انتقال400کیـــلوولت ( دو خط دو مداره و یک خط تک مداره) از طریق پستهای 400 کیلوولت رودشود، زیاران و زنجان به شبکه برق 400 کیلوولت سراسری کشور منتقل شود ولی باتوجه به لزوم ارتباط این نیروگاه به نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی و گیلان و بر مبنای تصمیمات اتخاذ شده ، این پست توسط خطوط زیر به شبکه متصل گردید.
خط 400 کیلوولت به نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان ( از بی یازده)
خط 400 کیلوولت به تبریز ( از بی ده)
خط یک 400 کیلوولت به پست زیاران ( از بی 13)
خط دو 400 کیلوولت به پست زیاران ( از بی 12)
خط 400 کیلوولت به رود شور( از بی یک)
ولتاژ خروجی ژنراتورها 19 کیلوولت میباشد که توسط ترانسفورماتورهای افزاینده 420/19 کیلوولت به ظرفیت 5/312 مگاولت آمپر به پست 400 کیلوولت نیروگاه متصل میشوند.
پست انتقال 400 کیلوولت نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی:
خط 400 کیلوولت به رود شور( از بی چهار)
خط یک 400 کیلوولت به نیروگاه بخار شهید رجایی(از بی دو به بی دو بخار )
خط دو 400 کیلوولت به نیروگاه بخار شهید رجایی(از بی یک به بی سه بخار)

مشخصات کلی پست 400 کیلوولت:
پست 400 کیلوولت شهید رجایی پست انتقال با سیستم شینه بندی5/1 کلیدی ویا دوکلیدی میباشد، این پست دارای 10 بی 400 کیلوولت میباشد که مدارهای ورودی از سمت شمال پست شامل چهار ترانسفورماتور ژنراتور و دو ترانسفورماتور راه انداز نیروگاه و از سمت جنوب پست شامل 7 خط ارتباط 400 کیلوولت میباشد.
 

مشخصات کلیدهای 400 کیلوولت:

ایتالیا سازنده
گازSF6 ، عمل کننده هوائی با مقاومت بستن نوع
3150 A جریان نامی
420 KV ولتاژ نامی
2 سیکل زمان قطع
6 BAR فشار گاز SF6 در 20C°

ارتباطات با شبکه برق سراسری

ظرفیت خط 1- پست 400 کیلوولت نیروگاه بخاری
1300 MVA 162 KM خط سیکل ترکیبی گیلان
1000 MVA 463 KM خط تبریز
1380 MVA 24 KM خط زیاران یک
1380 MVA 24 KM خط زیاران دو
1300 MVA 109 KM خط رودشور

 

ظرفیت خط 2- پست 400 کیلوولت نیروگاه سیکل ترکیبی
1300 MVA 110 KM خط رودشور
1000 MVA 1 KM خط یک بین دو پست نیروگاه
1000 MVA 1 KM خط دو بین دو پست نیروگاه