هر یک درصد افزایش آمادگی نیروگاه ها، معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و صرفه جویی در صنعت برق است

عبدالرسول پیشاهنگ، معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در بازدید از نیروگاه شهید رجایی امنیت شبکه و تولید و امنیت فکری، ذهنی و شغلی کارکنان را 2 موضوع مهم و سرمایه ی اساسی در صنعت برق توصیف کرد که در همین خصوص خواستار تعامل بیشتر بین مدیران برای دستیابی به این 2 هدف اساسی گردید.

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با تاکید براین که موفقیت، تصادفی نیست و با برنامه ریزی به دست می آید، به آمادگی 99 درصدی نیروگاه ها اشاره کرد و گفت: در طول سال گذشته، 91 هزارمگاوات از ظرفیت نیروگاه ها، سرویس و نگهداری شد که این فعالیت های تعمیراتی منجر به آمادگی واحدها گردید؛ که با کاهش هر یک درصد خروج اضطراری واحدها، می توان معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و صرفه جویی در صنعت برق انتظار داشت.
عبدالرسول پیشاهنگ در ادامه به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در صنعت برق اشاره کرد و اظهار امیدواری نمود که در دیدار بعدی خود از نیروگاه شهید رجایی شاهد استقرار این سیستم در این نیروگاه بوده و گزارشی از نحوه اجرای آن دریافت نماید.
گفتنی است، در سازمان های تجهیز محور، صنایعی مانند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنعت آب و برق، مدیریت صحیح دارایی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که استقرار این سیستم با اهداف گوناگونی همچون افزایش دسترس پذیری و قابلیت اطمینان تجهیزات، کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات، کاهش هزینه های خواب سرمایه در انبارها، اثربخشی بیشتر فعالیت های نگهداری و تعمیرات و ... انجام می گیرد.