بحث ارتباط بین آلایندگی نیروگاه با کاهش میزان نزولات آسمانی شایعه ای بیش نیست

دکتر سعیدی استاد دانشگاه علم و صنعت و متخصص حوزه محیط زیست در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص تاثیر سوخت مصرفی نیروگاه شهید رجایی بر کاهش بارش ها در سطح استان گفت: از 15 سال قبل، ذهن محققان در جهان بر تاثیر آلایندگی شهرها بر میزان نزولات آسمانی متمرکز شده است، نه تاثیر نیروگاه ها بر میزان بارش ها که بررسی نتیجه برخی از این تحقیق ها نشان می دهد در روزهای غیر تعطیل که میزان آلودگی هوا به دلیل تردد خودروها در شهرها بیشتر است، برخلاف تصور عموم، میزان بارش ها افزایش و در روزهای تعطیل هفته که حضور خودروها کمتر می شود، میزان نزولات کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در ابتدای این نشست، مدیرعامل نیروگاه با اشاره به اهمیت صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادی کشور گفت: در افق 1404، برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد به 120 هزارمگاوات قدرت منصوبه نیازمندیم که در حال حاضر این رقم حدود 76 هزار مگاوات است. در واقع این نیاز به توسعه صنعت برق، اهمیت انرژی پاک الکتریسیته را در توسعه اقتصادی نشان می دهد.
علی فرهور  افزود: با توجه به کاهش بارش ها و نزولات جوی در چند سال گذشته، رویکرد وزارت نیرو به استفاده از نیروگاه های نوین با راندمان بالاست که در طرح توسعه نیروگاه شهید رجایی قرار است با استفاده از فاینانس خارجی، علاوه بر احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در کلاس «J» با راندمان بالای 60 درصد، تجهیزات واحدهای بخش بخاری نیروگاه نیز نوسازی و بهسازی شود.
مدیرعامل نیروگاه در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییر  نوع سوخت واحدهای سیزده گانه از سوخت مایع (مازوت و گازوییل) به گاز بیان داشت: این نیروگاه برای عمل به تعهد خود در تولید برق، به حدود 3 میلیارد مترمکعب سوخت گاز معادل نیازمند است که در سال گذشته، 81 درصد از سوخت مصرفی نیروگاه از نوع گاز طبیعی و مابقی از نوع سوخت مازوت و گازوییل بود که افزایش میزان مصرف سوخت گاز، بیانگر توجه این شرکت به مسائل زیست محیطی است و این در حالی است که از ابتدای سال جاری تاکنون، میزان مصرف سوخت گاز از سوی واحدهای این شرکت، 93 درصد بوده است.
علی فرهور در بخش دیگری از صحبت هایش به موضوع مصرف آب در نیروگاه پرداخت و دراین باره افزود: از سال 91 تاکنون با تلاش های همکاران توانستیم میزان مصرف آب را کاهش دهیم به طوری که از 140 لیتر به ازای هر مگاوات در سال 91 به 104 لیتر در سال 96 رسیده ایم که با توجه به استانداردهای جهانی، این میزان مصرف در واحدهای نیروگاه شهید رجایی از مطلوبیت بالایی برخوردار است.
در ادامه این نشست، دکتر سعیدی استاد دانشگاه علم و صنعت و متخصص محیط زیست، با اشاره به بحث های مطرح شده در سطح استان درخصوص نیروگاه شهید رجایی گفت: بحث ارتباط بین آلایندگی نیروگاه با کاهش میزان نزولات آسمانی شایعه ای بیش نیست، چرا که مستندات مبتنی بر تحقیقات علمی در این باره وجود ندارد.


دکتر سعیدی در ادامه به موضوع ذرات معلق در آلودگی های شهری و رابطه آن با میزان بارش ها پرداخت و افزود: نتایج تحقیقات نشان می دهد اگر ذرات معلق موجود در آلودگی شهرها، هسته چگالشی بزرگتری در ابرها تشکیل دهند می تواند موجب ریزش باران شود که این موضوع برخلاف تصور عموم است که باور به تاثیر آلودگی بر کاهش نزولات دارد. البته نتایج برخی دیگر از تحقیقات هم نشان می دهد که اگر ذرات معلق در ابرها، هسته چگالشی ریزتری ایجاد نماید، قطرات، قبل از رسیدن به زمین بخار می شود.
استاد دانشگاه علم و صنعت در ادامه توضیح داد: تحقیقات در این حوزه حاکی است، تغییرات ترمودینامیکی اتمسفر بر موضوع آلودگی شهرها و تاثیر آن بر میزان بارش ها اولویت دارد. در نهایت، ارزیابی این موضوع که آلودگی بر میزان بارش ها و نزولات آسمانی، اثر مثبت و یا منفی دارد، بستگی به عوامل متعدد داشته و هنوز در سطح جهان در دست بررسی است و پاسخ قطعی ندارد.
دکتر سعیدی با اشاره به نوع سوخت مصرفی در نیروگاه و اثر آن بر میزان آلودگی محیط پیرامون نیروگاه گفت: زمانی که سوخت مصرفی نیروگاه از نوع مازوت است، آن چه قابل مشاهده است، دود حاصل از احتراق است که میزان ذرات معلق آن، اندک است و این مقدار ذرات موجود در محصولات احتراق ناشی از مصرف مازوت در نیروگاه، در مقایسه با دیگر صنایع و خودروها که ذرات معلق تولید می کنند بسیار کمتر است. البته در کشور، میزان ذرات معلق افزایش داشته که بیشتر ناشی از گرد و غبار ورودی از کشورهای همسایه به ویژه عراق و عربستان است.
استاد دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با آلودگی ها بیان داشت: برآوردهای سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی نشان می دهد، ایران بسیار متاثر از تغییرات اقلیمی در جهان است، به طوری که در 25 سال آینده به میزان 20 تا 25 میلی متر از میزان بارش ها و نزولات آسمانی در کشور کاسته می شود.
دکتر سعیدی در پایان از نیروگاه شهید رجایی به عنوان واحد نیروگاهی پیشرو در زمینه کاهش مصرف آب و کاهش آلایندگی اشاره کرد و گفت: آن طور که از گزارش های نیروگاه مشخص است، از سال 91 تاکنون به میزان 30 درصد از آب مصرفی واحدهای آن کاهش یافته است که این مقدارکاهش، قابل توجه است.