مسجد النبی

مسجد النبی با وسعتی حدود چهارده هزار متر مربع، یکی از بزرگ ترین مسجدهای ایران است. ساختمان این بنا مربوط به دوره ی صفویه است و در دوره ی  قاجاریه    به فرمان « فتحعلی شاه » تجدید بنا شد .
مسجد ، چهار ایوانی و دارای سه ورودی است. صحن مسجد، ابعادی در حدود 80× 100 متر دارد و حوض بزرگی در وسط آن دیده می شود. این صحن، از سمت شمال و جنوب به شبستان و از سمت شرق و غرب به رواق ها محدود است. گنبد بزرگ مسجد با قطر چهارده و ارتفاع بیست متر، در پشت ایوان جنوبی قرار دارد و دارای کاشی کاری است .