مسجد حیدریه

اين مسجد درگذر بلاغى و جزو محلهٔ ی پنبه‌ريسه است. راجع به تاريخ بنياد اين مسجد، ‌اطلاع درستى در دست نيست؛ ولى بى‌شک مسجد حیدریه در شهر قزوین با تزیینات زیبای خود، یکی از عالی ترین بناهای معماری ایران به شمار می رود. درباره ی تاریخ ساخت آن اطلاع دقیقی در دست نیست. این مسجد احتمالاً همان مسجدی است که «حمدالله مستوفی» و «امام راضی» آن را به نام « جامع اصحاب ابوحنیفه» خوانده اند .گچبری محراب و تزیینات مسجد از نظر طرح، جزو بهترین و نفیس ترین نمونه های هنر گچبری ایران به شمار می رود. مقصوره ی مسجد حیدریه تنها قسمت به جای مانده از این مسجد باشکوه چهار ایوانی است که بعدها تخریب شده و قسمت های دیگری به آن الحاق شده است. گنبد رفیع مقصوره، فرو ریخته و برای حفاظت از تزیینات آن سقفی شیروانی بر آن بنا نموده اند .