حسینیه امینی ها

حسینیه  امینی ها از جمله نمونه های کامل و زیبای خانه های سبک قزوین است. آنچه که امروزه از این خانه به جای مانده، دارای چهار حیاط و فضاهای مختلف در دو طبقه همکف و زیر زمین است. این خانه متعلق به «حاج محمد رضا امینی» از تجار معتبر بود و در سال 1275 «ه – ق» بخشی از آن وقف حسینیه شد. زیباترین بخش خانه، از سه تالار که در موازات یکدیگر قرار گرفته و به وسیله ی ارسی های زیبایی (نوعی در قدیمی که دارای چهارچوب مخصوص بوده و با بالا و پایین رفتن باز و بسته می شده است.) که به یکدیگر مرتبط هستند، تشکیل شده است. تالار جنوبی با نه دهنه ارسی و شیشه های رنگی از شاهکارهای هنری است. سقف تالارها دارای نقاشی، آیینه کاری،رَف، طاقچه های کاسه ای مزین، گچبری و گره بندی چوبی     است. در زیر تالار، سردابه، زیرزمین، شربت خانه و ... قرار دارد. بخش های دیگر این خانه از تزیینات ساده تری برخوردارند .